ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    بسیار خب
      تیکت خصوصی 14522
    سلام موضوع تیکت