مشاوره و ارائه راه کار

دانش وسیع و تخصصی کارشناسان شرکت همگام نت مشتریان را حتی قبل از تصمیم گیری در مورد نیازشان یاری می دهد. ارائه مشاوره صادقانه و تخصصی خدمتی است که در مراحل اولیه شامل نیاز سنجی و امکان سنجی پروژه شبکه می گردد و در مراحل بعدی کارفرما را یاری می دهد عواملی چون: قیمت، کیفیت، قابلیت گسترش و حتی عوامل استراتژیک اقتصادی و سیاسی را در سفارش شبکه و انتخاب پیمانکارش یاری دهد.

توسعه فیزیکی و فنی شبکه ‌های کامپیوتری، پیشرفت سریع فناوری، و توسعه کاربردهای روی شبکه نیاز به دانش فنی، تجربه و تسلط به آخرین دستاوردهای فناوری را در طراحی شبکه کامپیوتری بیش از پیش نمایان ساخته است. بعلاوه ، انتخاب پیمانکار مناسب جهت اجرای شبکه با درنظر گرفتن توان فنی و سابقه آنها، و نظارت بر نحوه اجرای پروژه از به هدر رفتن سرمایه و زمان برای پیاده ‌سازی شبکه جلوگیری و اجرای صحیح آن را تضمین می کند اجرای صحیح آن را تضمین می کند. بر این اساس، رادفان با افزایش دانش و تجربه خود، خدمات مشاوره ، طراحی و نظارت بر اجرای شبکه کامپیوتری را معرفی و ارائه می نماید. در این مجموعه خدمات که اغلب بصورت قراردادهای مشاوره و نظارت می باشد، مراحل زیر برای نیل به هدف طراحی و اجرای بهینه شبکه تعریف می شود.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]