راه کار های شبکه

جهانی شدن و توســعه سریع تکنولوژی ها از یک سو و تغییر شرایط شرکت ها از سوی دیگر فرصت رقابت را در بازار تغییر داده است. کیفیت منابع نیروی انسـانی فاکتور کلیدی برای حفظ عملکرد بالای یک سازمان می باشد. برای توسعه منابع انسانی لازم است که سرمایه گذاری مستمری بر روی منابع انسانی سازمان ها انجام شود.

 سازمان ها معمولاً برای پیشرفت و رسیدن به اه داف مدیریت و توسعه منابع انسانی خود از استراتژی های یادگیری و توسعه استفاده می نمایند. بکارگیری استراتژی های یادگیری و توسعه تضمین می نمایند که نیروی انسانی سازمان ، کارکنان ماه ر و با استعدادی را که در اختیار دارد برای این افراد بتواند فرصت توسعه مهارت ها و دانش در سطوح شایسته فراهم نماید.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]