مشاوره

مشاوره

دانش وسیع و تخصصی کارشناسان شرکت همگام نت مشتریان را حتی قبل از تصمیم گیری در مورد نیازشان یاری می دهد. ارائه مشاوره صادقانه و تخصصی خدمتی است که در مراحل اولیه شامل نیاز سنجی و امکان سنجی پروژه شبکه می گردد و در مراحل بعدی کارفرما را یاری می دهد عواملی چون: قیمت، کیفیت، قابلیت گسترش و حتی عوامل استراتژیک اقتصادی و سیاسی را در سفارش شبکه و انتخاب پیمانکارش یاری دهد.

توسعه فیزیكی و فنی شبكه‌های كامپیوتری، پیشرفت سریع فناوری، و توسعه كاربردهای روی شبكه نیاز به دانش فنی، تجربه و تسلط به آخرین دستاوردهای فناوری را در طراحی شبكه كامپیوتری بیش از پیش نمایان ساخته است. بعلاوه، انتخاب پیمانكار مناسب جهت اجرای شبكه با درنظر گرفتن توان فنی و سابقه آنها، و نظارت بر نحوه اجرای پروژه از به هدر رفتن سرمایه و زمان برای پیاده‌سازی شبكه جلوگیری و اجرای صحیح آن را تضمین می‌كند اجرای صحیح آن را تضمین می‌كند. بر این اساس، رادفان با افزایش دانش و تجربه خود، خدمات مشاوره، طراحی و نظارت بر اجرای شبكه كامپیوتری را معرفی و ارائه می‌نماید. در این مجموعه خدمات كه اغلب بصورت قراردادهای مشاوره و نظارت می‌باشد، مراحل زیر برای نیل به هدف طراحی و اجرای بهینه شبكه تعریف می‌شود.


همگام بلاگ