بهینه سازی ساختار شبکه


طراحی

پس از شناخت نیاز مشتری عملیات طراحی شبکه مهمترین بخش یک پروژه می باشد. تهیه طرح شماتيک مسیرهای بستر شبکه، مسیر کابل های شبکه، برق، تلفن، جاگذاری نودها و تجهیزات، تصمیم گیری در مورد اجرای شبکه منسجم (Integrated) یا تقسیم شده (Segmented) و تعیین محل رکهای سگمنت و اصلی و تهیه دیاگرام کلی شبکه جزو فعالیتهای این بخش می باشد. طرح تهیه شده بر اساس استانداردهاي موسسات بین المللی نظیر ANSI و TIA و همچنین روشهای موسسه Bicsi می باشد که بنابر نيازهاي آتی و همچنین سلیقه و بودجه ايشان اختصاصاً طراحی گشته است. وسواس شرکت همگام نت در دقیق بودن طرح از دوباره کاریها و ابهامات در مراحل بعدی جلوگیری می نماید و در صورت نیاز و خواسته مشتری پیکربندی شبکه بررسی و بهینه سازی می شود.


تأمين تجهيزات

شرکت همگام نت قادر است کليه تجهيزات مورد نياز اجراي شبکه را بصورت End-To-End تأمين نمايد. این تجهیزات شامل بسترهای قرارگیری سیستمهای انتقال اطلاعات نظیر لوله کشی، داکتهای دیواری، کانالها، لدر، محفظه های قرارگیری تجهیزات: رکها و ملحقات، کابلها، پریزها، سوکتها و کلیه ملحقات غیر فعال شبکه، تجهیزات فعال شامل سوییچ، روتر، فایر وال و در نهایت سرورها و تجهیزات محاسباتی و ذخیره سازی اطلاعات میگردد. جهت اطلاع از بازه محصولات ارائه شده به بخش “محصولات” سایت مراجعه فرمایید.

همگام بلاگ