امنیت شبکه

 

به مجموعه دستورالعمل ها ، قوانین ، شرایط و اقدامات مورد نیاز که جهت محافظت شبکه در مقابل حملات داخلی و خارجی انجام می‌شود امنیت شبکه گفته می شود . با کمک این اقدامات از قابلیت استفاده ، اطمینان ، تمامیت و یکپارچگی و امنیت داده ها اطمینان خاطر کسب می‌کنید . امروزه امنیت اطلاعات و ارتباطات یکی از مهم ترین مسائل در سازمان‌ها و موسسات به شمار می رود . چرا که تهدیدات امنیتی بیش از پیش اطلاعاتی که بین شبکه ها توسط کارمندان مبادله می‌شوند را تهدید می‌کند. امنیت شبکه زمانی اهمیت و معنی پیدا می کند که بحت ارتباطات در میان باشد . بسته به نوع شبکه دستورالعمل های امنیتی آنها متفاوت است اما ساختار آنها یکسان است . در حالت کلی امنیت شبکه شرایطی می‌باشد که در حین خدمات‌دهی طبق الگو مشکلی از لحاظ دسترسی غیر مجاز و مشابه آن مواجه نشویم . اصول و الگوریتم امنیت در تمامی شبکه ها از یک اصل پیروی می‌کنند .

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به امنیت شبکه چیست ؟ مراجعه کنید. همچنین لازم به ذکر است گروه همگام نت برای برقراری امنیت در سازمان و موسسه ی شما خدمات زیر را ارائه می نماید :

پیاده سازی امنیت

نصب Firewall

تست نفوذ Penetration Test

SOC